AOW Nieuws

posted in: AOW | 0
Het Laatste Nieuws Van De AOW
Lobby Club

Updated with letter to members March 2010.


Als
resultaat van de meer dan 200 submissions die dit jaar naar de Parlementaire
Commissie in Nederland zijn gestuurd hebben we eind Juni het volgende bericht
uit Nederland ontvangen.

Nota
wisseling van het Verdrag inzake de Sociale Zekerheid tussen de Regering van
Nieuw Zeeland en Nederland.

In een
verslag van de Tweede Kamer aan de Minister van Sociale Zaken verwijzen de
fracties van de CDA PvdA en de SP naar een rapport van het Nieuw Zeelandse
Ministerie van “Social Development” waarin wordt vermeld dat Nieuw Zeeland de
sociale zekerheidslasten niet proportioneel verdeelt.

Daarbij
wordt geconstateerd dat een aantal landen zoals Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland om deze reden geen verdrag met Nieuw Zeeland aangaan.

Verder
signaleren de bovengenoemde fracties dat Nieuw Zeeland bezig is om de
Superannuation voor 100% exporteerbaar te maken ongeacht of er wel dan niet een
verdrag met het woonland bestaat.

De
fracties vragen daarom de regering Nieuw Zeeland te verzoeken om het verdrag te
herzien en een systematiek in te voeren die de lasten proportioneel verdeelt.

Met
betrekking tot het bovenstaande is de Nederlandse Minister J.P.H Donner bereid
om samen met de Nieuw Zeelandse regering
na te gaan of er aanleiding bestaat om de verdrag -afspraken te veranderen.

De
Minister zal verder ook inlichtingen inwinnen bij de landen die geen verdrag
hebben afgesloten met Nieuw Zeeland wat betreft
hun verdragsrelatie met Nieuw Zeeland.

Minister
Donner beloofde de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk over een en ander op de
hoogte te brengen.

Aan
mensen die een z.g. ‘Submission’ zonden
aan de Select Committee met betrekking tot
de export van de N.Z. Superannuation (NZS) wordt gelegenheid gegeven om
hun Submission op 29 Juli a.s. in Wellington persoonlijk te ondersteunen. Over
de uitslag hiervan zal het voorlopig bestuur van de AOW Lobby Club haar
leden t.z.t. verder inlichten.

De
lezers die vinden dat er meer gedaan moet worden om de “dollar for dollar
deduction” van het AOW pensioen te veranderen, kunnen zich aansluiten bij onze
AOW Lobby Club.

Get in Touch


Verdere informatie over
uitbetaling van N.Z. Superannuation in het buitenland, kunt U vinden op de website
www.greens.org.nz/node/20869

Forum meeting 240210 letter to members

Forum meeting 240210 letter to members