Letter of Denial no longer a standard requirement for passport application

As of the 1 April 2016 the Embassy back office tasks have been moved to the Ministry in The Hague. With this move the policy regarding the requirements for a passport application has been changed. It is now no longer a … Continued

Update about the recent changes to Passport Application requirements

The Netherlands Embassy in Wellington recently provided information about changes to requirements for Passport Applications. We published this information in the latest Het Auckland Krantje. They have since received a lot of feedback that their explanation of the new requirements was unclear. They … Continued

NIEUWSBERICHT: Verruimde openingstijden voor Consulaten Auckland en Christchurch

Vanaf 3 augustus 2015 verruimen de Consulaten in Auckland en Christchurch de openingstijden om meer klanten te kunnen helpen vóór de voorgenomen afbouw van consulaire taken per 1 Oktober 2015. Het Consulaat in Auckland zal vanaf 4 augustus 2 balies … Continued

Het aanvragen van een Nederlands paspoort in Nieuw Zeeland vanaf 1 oktober 2015

Nederlanders in Nieuw Zeeland worden eraan herinnerd dat het aanvragen van een nieuw Nederlands paspoort vanaf 1 oktober 2015 alleen mogelijk is bij de Ambassade in Wellington. Vanaf die datum kan dat niet meer in Auckland en Christchurch. In 2014 … Continued

“En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt” | Nationale ombudsman

posted in: Nederlanderschap | 4

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een echtpaar dat door het aannemen van een andere nationaliteit hun Nederlanderschap kwijtraakte. Dit hadden zij nooit gewild. Hun klacht is dat de overheid hierover onvoldoende informatie verstrekt.

News Regarding Dutch Nationality

posted in: Nederlanderschap | 2

Wellington, 20 September 2011

This letter aims to inform you about the recent changes in the Dutch nationality law and how this may affect you.

Will your Dutch citizenship status change as per 1 April 2013?

A number of important changes in the Dutch nationality law will come into effect on 1 April 2013. To make possible consequences of these changes known to the Dutch citizens in New Zealand, the Netherlands embassy will organize information evenings in Christchurch, Wellington and Auckland.

Besides the subjects mentioned below the so-called option procedure for ‘latent Dutch’ (born prior to 1985 of a Dutch mother and a non-Dutch father) will also be clarified.
The evenings will also be used to provide you with a preview on new draft law changes, which are likely to become applicable from 1 April 2013.

Nieuws omtrent Nederlanderschap

posted in: Nederlanderschap | 0

Wellington, 20 september 2011

Deze brief bevat mededelingen met betrekking tot het Nederlanderschap, en hoe dat mogelijkerwijs betrekking heeft op u.

Gaat er op 1 april 2013 iets veranderen aan uw Nederlanderschap?

Per 1 april 2013 wordt een aantal belangrijke wijzigingen in de Nederlandse nationaliteitswet van kracht. Om meer bekendheid te geven aan de eventuele gevolgen hiervan voor de Nederlanders in Nieuw-Zeeland, organiseert de Nederlandse ambassade informatieavonden in Christchurch, Wellington en Auckland.

Naast onderstaande onderwerpen zal ook de zogenaamde optieregeling ‘latente Nederlanders’ (geboren voor 1985 uit Nederlandse moeder en niet-Nederlandse vader) worden toegelicht. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op concept-wetswijzigingen die op dit moment worden voorbereid en die waarschijnlijk per 1 april 2013 van kracht zullenworden.

Op de homepage van www.netherlandsembassy.co.nz vindt u een link naar uitgebreidere informatie en het registratieformulier om een van de volgende avonden bij te wonen: Christchurch 16 november, Wellington 17 november en Auckland 8 december 2011

Mededeling voor oud-Nederlanders die als meerderjarige voor 1 april 2003 vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen

In beginsel geldt dat iedere Nederlander die vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt het Nederlanderschap verliest.

Sinds 1 april 2003 is een wettelijke regeling van kracht waarbij in uitzonderlijke gevallen personen toch Nederlander blijven wanneer ze na 1 april 2003 een andere nationaliteit aan hebben genomen.

Indien u echter vóór 1 april 2003 de Nederlandse nationaliteit hebt verloren, terwijl u feitelijk wel aan één van de geldende uitzonderingen voldeed, heeft de wetgever een tijdelijke voorziening (optie procedure) getroffen zodat u alsnog het Nederlanderschap terug kunt krijgen. Deze optie-mogelijkheid vervalt op 1 april 2013.

Mededeling voor bi-patride Nederlanders (dual citizens)

Vanaf 1 april 2003 geldt dat u automatisch het Nederlanderschap verliest, als u na het bereiken van de meerderjarigheid (18) naast het Nederlanderschap ten minste één en dezelfde vreemde nationaliteit bezit én tien jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en buiten de Europese Unie verblijft.

Het verlies van het Nederlanderschap kunt echter u voorkomen door:
  • ten minste één jaar hoofdverblijf te hebben in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan wel in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is; of
  • tijdig, dus vóór de termijn van tien jaar afloopt, een geldig Nederlands paspoort of bewijs van Nederlanderschap verstrekt te hebben gekregen.

Op de dag dat het paspoort of bewijs van Nederlanderschap is afgegeven, of vanaf het moment dat u niet langer binnen het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie uw hoofdverblijf heeft, begint een nieuwe termijn van tien jaar te lopen.

Het verlies van het Nederlanderschap per 1 april 2013 geldt ook voor personen die mogelijk thans niet beseffen dat zij (nog) Nederlanders zijn: Nederlanders die zelfstandig op minderjarige leeftijd genaturaliseerd zijn (dus niet voorkomen op de naturalisatiepapieren van één van de ouders) hebben mogelijkerwijs hun Nederlanderschap behouden.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
PSIS House – 10th Floor
Corner Featherston and Ballance Streets
PO Box 840
Wellington 6140
New Zealand Tel (+64) 04 4716390
Fax (+64) 04 4712923