Van de President – November 2016

posted in: President's Report | 0

Op 1 oktober was ik op de begrafenis van Saisului (Lui) Dijkstra in de Mangere Presbyterian Church, 254 Kirkbride Road. De kerk was vol met een sterke vertegenwoordiging

Albert Ruijne
Albert Ruijne

van de Samoaanse kant van de familie en kerkleden. Ook de Nederlanders waren goed vertegenwoordigd. Lui en Peter kwamen geregeld naar de Markt en Koffie Morgens in Holland Huis. Saisalui stierf plotseling op 25 September 2016 op de leeftijd van 89 jaar. Wij  condoleren de familie met het verlies van vrouw, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Wij wensen Peter en familie sterkte toe voor de toekomst.

Op 2 oktober overleed, door een ongeluk, Rudolf (Rudi) de Jong die ook regelmatig naar de Koffie morgens en de Markt kwam in Holland Huis. De begrafenis werd gehouden op Donderdag de 6de oktober in Holland Huis waar ongeveer 40 mensen aanwezig waren. Wij condoleren de familie de Jong met het verlies van hun vader en grootvader. Wij wensen de familie sterkte toe voor de toekomst.

Op 4 oktober oktober kwam de commissie bijeen in Holland Huis ‘s avonds om 7.30. Wat werd er besloten op die vergadering? 1. De notulen van de vorige vergadering in september waren geaccepteerd. 2. Cor Geluk zal proberen de piano van zijn kerk naar Holland Huis te krijgen voor de volgende vergadering en de piano in Holland Huis weg te doen. 3. Jon Strong is gevraagd om een nieuwe telefoon te kopen voor Holland Huis voor de volgende vergadering. 4. Het is besloten dat de Multicultural Society Holland Huis kan gebruiken op 10 December. 5. Het financiële report werd geaccepteerd. Er waren meer uitgaven dan inkomsten. Er is besloten om een savings account te openen bij de ASB. 6. Jon Strong zal een slideshow maken voor het 50 jaar bestaan van de Federatie. 7. Een quote voor de overdekking van het deck achter Holland Huis was niet geaccepteerd. Een andere quote moet nog binnenkomen gebaseerd op een ander plan voor de volgende vergadering. 8. De plannen voor Sinterklaas en Kerst vorderen goed. De volgende vergadering is op 1 november om 7.30pm in Holland Huis.

Op 8 oktober hadden we weer een succesvolle Dutch Market in Holland Huis. Het was heel druk en er waren veel mensen die voor het eerst op de markt kwamen. Een paar mensen werden lid van de club dank zij Jan Thesing. De volgende markt is op Zaterdag de 12de November. Breng uw kinderen, familie en vrienden voor de gezelligheid naar de komende markt.

Op zaterdag de 15de oktober was het weer “Games Evening” in Holland Huis, georganiseerd door Bert Koppenaal deze keer omdat Ineke en Berry Knuvers en ik in Wellington waren voor de vergadering van de Federatie.  Het was gezellig met klaverjassen en Rummikub. Volgende maand hebben we weer Nederlandse film avond op zaterdag de 19de November. We beginnen de avond met een BBQ om 6 uur gevolgd door de film avond. Dus, als je met de BBQ mee wil doen breng dan een salade  of een nagerecht. Wij verzorgen het vlees en een kontant geld graag voor drankjes die verkrijgbaar zijn.. Laat mij even weten of je met de BBQ mee doet, dan kunnen wij op je rekenen wat het vlees en drinken betreft. Mijn telefoonnummer is 262 1337 of mijn mobiele nummer is 021 346 933. Je zou Ineke Knuvers ook kunnen bellen op 483 5813 en haar mobile is 021 150 0250.

Op zondag de 30ste oktober om 2 uur ‘s middags is er een kinderspeel groep die samen met de ouders die aanwezig zijn spelletjes gaan spelen en tegelijk Nederlands gaan leren spreken en gezellig wat te eten, drinken en praten. Dit programma is begonnen om jonge gezinnen bij elkaar te brengen om Nederlands te bevorderen onder kinderen. Jullie zijn van harte welkom. Bel Ineke Knuvers voor meer informatie.

Elke donderdagavond om 7.30pm komen de Auckland Dutch Dancers bij elkaar in Holland Huis om te dansen en om nieuwe dansen te leren voor een toekomstige uitvoering. Het zijn gezellige avonden. Wij kunnen altijd meer mensen gebruiken zegt Bert Koppenaal, de president van de groep. Dus als jullie geїnteresseerd zijn om te gaan dansen, bel Bert op 483 9892 of op zijn mobiele 027 471 9760.

Elke derde zondag van de maand is er een instuif koffiemorgen van de Friendly Support Network in Holland Huis om 11 uur ‘smorgens. Momenteel worden nieuwe krachten gezocht met oudere mensen die Nederlands spreken en alleen zijn. Als U tijd heeft om landgenoten te helpen, bel dan Alice Henning op 837 3444.

Congratulations to those who had a Birthday or an Anniversary in the past month. We trust that you had a great time celebrating this with your family and friends.

Our sincere condolences to those who lost a loved one in the past month. May you find comfort amongst your family and friends during this time of bereavement.

Albert Ruijne, President

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *